regresivna-hypnoza
Регресивната терапия е основен метод на хипнотерапията. Регресия означава „връщане назад” в даден минал момент.Оказва бързо лечебно въздействие при случаите на неотработени травми в миналото (катастрофа, смърт на близък, изнасилване и др.) Тя спада към така наречените катарзисни техники на психотерапията. Основната й презумция е, че чрез възстановяване на травмиращите минали събития и повторното им изживяване в хипноза се постига значително намаляване на негативния емоционален заряд.
Регресивната терапия е подходяща за лечение на депресии, фобии, посттравматични стресови разстройства, хранителни разстройства, зависимости и др. Като лечебен метод съдейства и на здрави хора, които желаят да се справят с нерешени в миналото екзистенциални проблеми, да прекъснат и предефинират нежелани за тях състояния, емоционално закотвящи връзки и събития.

Възрастовата регресия е и средство за самопознание, що се отнася до света на усещанията и емоциите, който се разкрива пред нас, когато сме в хипноза. Те оживяват и могат да бъдат съхранени или променени в зависимост от чувството на комфорт и познание, което носят. Възрастовата регресия позволява на клиента да се докосне до минали, дори най – ранни спомени, чувства и мисли в настоящия живот, които се намират в несъзнаваната част на неговата психика.

Когато изпитаме болка от силно негативно преживяване, тя е блокирана в подсъзнанието. Там, където не я усещаме, не я виждаме, чуваме и почти сме забравили за нея, дълбоко подтисната вътре в нас. Подтиснатата болка често предизвиква дисонансни състояния като негативни чувства, мисли, навици и модели на поведение, които се проявяват, но не можем да си обясним как и откъде са се появили. 

Регресия в минал живот – това са духовни пътешествия в миналото и изследване на причинно – следствените връзки, които популярно се наричат „кармични”. Клиентите твърдят, че усещанията са неповторими, богати и многообразни и са успели да си отговорят на много въпроси, отнасящи се до трудни взаимоотношения, личностни качества, таланти и дори зависимости.
Самият процес на осъзнаване е лечебен и възстановяващ. Сеансът дава много добри резултати при фантомни болки, хронични болки без изяснена причина, страхови състояния и трудни взаимоотношения.

Духовна регресия – Хипнозата намира голямо приложение при духовните регресии. Наричат ги пътувания към Висшия Аз или към паметта на душата. Духовната регресия съчетава едновременно регресия в минал живот и регресия в живот между животите.
Многобройните приложения на духовната регресия могат да ни помогнат да осъзнаем смисъла на живота си, а това знание на свой ред може да ни направи по – добри. Може да останете изумени от ефекта, който вашите духовни пътувания оказват върху ценностите, изборите и житейските ви модели в настоящото ви превъплъщение.

Прогресия – метод, чрез който в състояние на транс, ако например сте на кръстопът в дадена ситуация, е възможно да получите насока или отговор, за това как да продължите напред.
Това не е метод за гадаене на бъдещето!
При прогресията всички образи, картини и усещания за бъдещето идват от Вашето подсъзнание.