hypnoza2Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и редуцирането на ежедневния стрес.

В състояние на хипноза се увеличава вашата внушаемост и това може да бъде използвано от терапевта изцяло във ваша полза: модулират се  емоциите,  усещанията, структурата на мисленето и поведението ви по начин, който променя световъзприятието ви и се подобрява качеството ви на живот. Така се “отпушват” сферите, в които сте се чувствали непълноценни или “не ви е вървяло”. И още нещо… съзнанието ви се отваря към ситуации и възможности, които са били пред вас, но поради ограниченията, които сте си самоналагали, не сте забелязвали.

Хипнозата е основната терапия, която подпомага клиентите да стигнат до спомени от предишни животи. Когато сте под хипноза вие не спите. Съзнанието ви е в течение на това, което изживявате през цялото време, докато сте под хипноза. Вие през цялото време контролирате това, което казвате.

Хипнозата не е “серум на истината”. Не става въпрос за машина на времето, в която влизате и изведнъж се оказвате транспортирани на друго място и в друго време, без да можете да промените настоящето. Вие наблюдавате миналото, чувствате, имате слух и обоняние. След хипнозата вие си спомняте всичко изживано по време на хипнотичния сеанс. Хората, подложени на хипноза, нито сънуват, нито халюцинират. Когато клиентите са пос­тавени в транс, честотата на техните мозъчни вълни нама­лява от Бета /състоянието на будност/, минавайки през междинния Алфа етап, достига различни нива в Тета обх­вата. Тета е хипноза – не сън.

Когато спим, ние се нами­раме в крайния Делта етап, където съобщенията от мозъка се отвеждат в подсъзнанието и получават израз в нашите сънища. В Тета обаче съзнателният разум не е подсъзна­ние, затова ние можем да получаваме и да изпращаме съобщения като всичките канали на паметта са отворени.

Обобщено хипнозата не е: Сън Безпаметно състояние Загуба на контрол (че може да кажете нещо, което не искате) Зомбиране с внушения, които противоречат на нашите убеждения Доминиране на терапевта и подчинение на хипнотизирания Панацея, при която баеш някакво внушение и 5 минути по-късно си друг човек Инструмент за манипулация

 

Заблуда (мислите си че): 

Факт (всъщност истината е):

Ще загубя свободната си воля по време на транс Когато сте в състояние на хипноза не губите своята персоналност, свободна воля или личностна сила. Хипнозата е естествено състояние на съзнанието, което преживявате 10-12 пъти на ден.
Хипнотизаторът доминира над хипнотизирания В хипнозата няма нито доминиране, нито подчинение. Хипнотизаторът помага да се изявят способностите, които носите в себе си в пълна степен, например при прояви пред многохилядна публика, при наличие на паника или за преодоляване на ужас при летене със самолет.
Човек може да бъде хипнотизиран против волята му В действителност съгласието е абсолютно необходимо, никой не може да бъде хипнотизиран против волята му.
Хипнотизаторът има абсолютен контрол над вашия разум Хипнозата не е упойка, която да ви остави безпомощни, никой не може да направи нещо срещу вашите принципи и морални норми. Хипнозата е средство за освобождаване от вредните навици, модели на поведение и усилване на собствените способности и дарби.
Слабоволевите хора са по-податливи на хипноза В действителност фактите сочат, че най-добрите субекти за хипноза са интелигентните хора, които имат добра способност да се концентрират.
Няма да можете да бъдете хипнотизирани Всеки може да бъде хипнотизиран, въпросът е в каква степен (дълбочина).  Някои хора наистина са по-податливи към хипноза от останалите.Няма да можете да бъдете хипнотизирани единствено в случаите:

  • Ако ви е страх
  • Ако се съпротивлявате на процеса и не искате да бъдете хипнотизирани
Хипнотерапията изисква състояние на дълбок транс Проучванията сочат, че в 87% от случаите се използва леко или средно ниво на хипноза, което е достатъчно за успех в поставените терапевтични цели.
Може да кажете нещо, което не искате или да направите нещо, което да ви злепостави по време на хипноза Често по време на сеанса хипнотизираният е дълбоко релаксиран и няма никакво желание да говори. Ако се осъществи вербална комуникация, той може да избере какво да каже или да не каже в състоянието на транс. Същото е и с неговите действия. Отпуснете се. Вие имате контрол.
Хипнозата е подобна на съня Но не е. Хипнотизираният често е дълбоко релаксиран и отпуснат, но е в съзнание и е буден (или по-точно неспящ).
Хипнозата е опасна Хипнозата е толкова “опасна”, колкото и съня през нощта или мечтаенето през деня. Тя е естествено състояние на съзнанието, което се случва по 10-12 пъти на ден у всеки човек. По време на сесия индуцираме и удължаваме тези цикли в съответствие с терапевтичните цели, които сме си поставили.
Хипнозата няма да даде желания резултат Дългогодишните проучвания сочат, че хипнозата е безопасен, предвидим, ефективен метод в рамките на кратко време. Именно хипнотерапията е първата въведена краткосрочна форма на терапия (противостояща на дългите години психоанализа) в исторически план.
Няма да осъзнавате и помните нищо от това, което се случва по време на хипноза В състояние на леко или средно ниво на хипноза вие сте напълно наясно какво се случва по време на и след хипнозата. В дълбоко ниво на хипноза може да има мигове на амнезия. Съзнанието само избира дали да помни или не сеанса, така че това е ваш подсъзнателен избор.
Има риск да не се “събудите” след хипноза Няма дори и минимална опасност това да се случи. Ако бъдете оставен по време на хипноза от хипнотизатора в състояние на транс, процесът или ще премине в естествен сън и след това ще се събудите, или ще излезете от това състояние скоро след като хипнотизаторът спре да говори.
Ортодоксалната медицина заклеймява хипнозата Медицинските общества в САЩ, Канада, Австралия и страните от Европейския Съюз отдавна са приели терапевтичното значение на хипнозата. Един от най-видните психотерапевти на ХХ век – Милтън Ериксон е провеждал терапиите на пациентите си предимно в състояние на хипноза.